top of page
Fremtidens kontor - en HUB for innovasjon og kulturbygging

 

Arbeidsplassen er en forlengelse og forsterkning av kulturen vi ønsker å fremme, og viser hva vi står for.

Fremtidens workspace skal legger til rette for nye arbeidsformer. For å møte kompleksiteten i utfordringer bedriften møter, må møteplassene innby til kreative tverrfaglige prossesser, være dynamisk og fleksible. 

 

Bevisst utforming og innhold må bygge opp under bedriftens visjon og verdier. Amisjonene må være å forløse humankapitalens potensialer for økt verdiskapning.

 

Arbeidsarena må gjenspeile dette i omgivelser som bidrar til å høyne arbeids- og livskvaliteten. Formålet er å fremme innovasjon- og gjennomføringskraft. Ikke jobbe mer, men smartere!

Jeg hjelper dere i de innledende fasene, og bistår i transformasjonsprosessen. Før man går til søkemeglere, interiørarkitekter og arkitekter er det viktig er å ha en god internprosess for å definere hvor dere skal og hva dere vil. Enten det er ombygging eller flytting av kontorer må dere være sikre på at bærekraftsmålene og nye arbeidsprosesser integreres i fremtidige løsninger.

 

Jeg kan gi tips og råd om de beste ressurspersoner på området gjennom eget nettverk i eiendomsbransjen, samt legge opp en prosess med en tverrfaglig gruppe som fasiliterer optimale løsninger eller brief.

bottom of page