top of page
Stedsutvikling
Destinasjon,"Co-spacet", bedriften, møteplassen, bygulvet, arbeidsplassen, boligprosjektet, bygda

Jeg bistår i tidligfase med inspirasjon og innovasjonsprosesser til hvordan vi kan bygge attraktive steder som gir mening, tilhørighet, energi og glede for de som bor, jobber og lever der. 

Jeg har i 20 år vært prosjekt- og prosessleder for flere kontor-, kjøpesenter-, retail, bygulv- og stedsutviklingsprosjekter.

Se noen referanseprosjekter her

Kulturutvikling

 

Hva betyr mest for deg? Hvilket liv vil du like å leve selv og med andre nå, eller om 5-10 år frem?

 

Hvordan ser det stedet ut der du vil jobbe eller bo?

For å skape "the place to  work and live" krever en modning på et individplan. Nye perspektiver som ivaretar hele mennesket, sunn nærings- og  samfunnsutvikling, som samtidig ivaretar jorda.

Kulturutvikling starter innenifra og nedenifra, med deg selv og den interne kulturen.

Velykkede stedsutviklingsprosesser starter med en god intern/teamprosess.

bottom of page