Acerca de

Pågående og tidligere prosjekter transformasjon

Rjukan

Prosessleder for stedsutvikling

Kan RJUKAN bli et attraktivt etableringssted for å tiltrekke seg unge voksne? 

Jeg har levert anbefalinger for en prosess for Rjukan for steds- og sentrumsutvikling.

 

Andøy Teknologipark AS

Innleid Daglig Leder

Andøya Spacesenter skal etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. Det er satt av et næringsområde for bygging av Andøya Space hovedkontor og integrasjonsbygg.

I tillegg planlegges det hotel og et innovasjonssenter New Space North.

 

Som daglig leder for Andøya Teknologipark AS skal vi sørge for å skape ringvirkningsetableringer i Andøy Kommune.  Selskapet eies 100% av Andy Kommune.

 

Referanseprosjekter

 

Carl Berner Torg
Utleie og bygulvsutvikling

I forbindelse med utvikling av Carl Berner Torg har min rolle vært konseptutvikling, materialisering og utleie av Nærsentertet og Verkstedhallen (bygulvsutvikling).

​​

Samarbeidspartnere har vært Reactor Design og Radius Design. Prosjektet et utviklet sammen med PEAB, COOP og Realkapital Investor.

”Planene for Tøyen har gått fra å være et politisk og kommunalt styrt områdeløft i tradisjonell forstand, til å bli et fremtidsrettet
og nytenkende utviklingsprosjekt i grensesnittet mellom kultur, teknologi og innovasjon”

 

Cecilie Asker, Aftenposten

Tøyen Torg
Prosessleder for stedsutvikling

Prosjekt/prosessleder for revitaliseringen av Tøyen Torg, på vegne av gårdeierne fra 2010-2016.

 

Nye Tøyen Torg ble hjertet i transformasjonen på Tøyen og resulterte i Tøyen Løftet i 2013.

"Identitets og stedsutviklingen var basert på en sterk visjon og tålmodig prosess"

 

Prosessen:
 

 • Fra konseptutvikling til implementering av et helhetlig visuelt grep for å snu omdømme
   

 • Samarbeid gårdeiere, beboere, politikere, kommunen og frivillige
   

 • Midlertidig aktivisering av torget og brukermedvirkningsprosesser
   

 • Utleie til spisesteder og leietakere som bidro til levendegjøring av torget fra morgen til kveld
   

 • Resultat fra et gårdeierperspektiv; fullt utleid kontorarealer på Tøyen
   

 • Resultat for Tøyen Torg; et levende møteplass for bydelens beboere og de ringvirkninger revitaliseringsprosessen medførte

 

Grow
Prosessleder og eiendomsutvikler
- rebranding og rehabilitering kontorbygg Lysaker

Konseptualisering, rebranding og

rehabiliteringsprosessen for Fornebuveien 1-3, "GROW". 

Med fokus på VEKST for de som jobber her, anla vi en bakhage med "Norges første helårs utendørs møterom", et treningskonsept og personalrestaurant med fokus på økologisk og sunne råvarer.  I prosessen hadde vi fokus på gjenbruk, samt bærekratige materialvalg og løsninger.

Konseptet ble utviklet i tett samarbeid med interiørarkitekt,  arkitekt, kantineleverandør, utleiemegler og entreprenør og rapporterte til styret.

 
 

Portal Skøyen
Prosessleder og utvikler
- rebranding og rehabilitering kontorbygg Skøyen

 Skøyen Portal ble utviklet fra 2015-2018

Konseptutvikling, rebranding, rehabilitering og utleie av kontor.

Hjertet i oppgradering og konseptet var oppgradering  av fellesarealene med ny personalrestaurant, treningskonsept, bakhage

Jeg ledet en tverrfaglig gruppe med interiørarkitekt , arkitekt, kantineleverandør, utleiemegler og entreprenør.

 

Hvelv 41, Strandgata 41 Hamar
Prosessleder og eiendomsutvikler

Som et av flere prosjekt i Realkapital Investor var jeg eiendomsjef, prosjekt- og prosessleder for konseptualisering og rebranding av Strandgata 41 i Hamar til HUB for spillutvikling, VR og AR og Co-Working Space.

Jeg ledet en tverrfaglig gruppe med Grafisk design, interiørarkitekt og entreprenør.

Resultat; konseptet ble realisert i en annen eiendom https://parkhamar.no/

Trekanten Asker
Senterleder og Eiendomsutvikling Nye Trekanten

Sammen med Møller Eiendom var jeg ansvarlig for "produkt og kommersiell utvikling av Kjøpesenteret.

 

Merkevarestrategi, markedsføring, wayfinding, butikkmix, tjeneste- og identitetsdesign for Trekanten senter.

Jeg jobbet tett med en tverrfaglig gruppe av arkitekter, grafisk design, reklamebyrå, interiør og lysdesignere.

Jeg var samtidig senterleder for eksisterende senter og for nytt kjøpesenter når det åpnet i 1997.

 
JPH_GULL.png
Logo_hvit.png