top of page

Acerca de

Pågående og tidligere prosjekter transformasjon

Andøya
Rjukan

Andøy Teknologipark AS

Innleid Daglig Leder

Andøya Spacesenter skal etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. Det er satt av et næringsområde for bygging av Andøya Space hovedkontor og integrasjonsbygg.

I tillegg planlegges det hotel og et innovasjonssenter New Space North.

 

Som daglig leder for Andøya Teknologipark AS skal vi sørge for å skape ringvirkningsetableringer i Andøy Kommune.  Selskapet eies 100% av Andy Kommune.

Rjukan

Prosessleder for stedsutvikling

Kan RJUKAN bli et attraktivt etableringssted for å tiltrekke seg unge voksne? 

Jeg har levert anbefalinger for en prosess for Rjukan for steds- og sentrumsutvikling.

Referanseprosjekter

Carl Berner

Carl Berner Torg
Utleie og bygulvsutvikling

I forbindelse med utvikling av Carl Berner Torg har min rolle vært konseptutvikling, materialisering og utleie av Nærsentertet og Verkstedhallen (bygulvsutvikling).

​​

Samarbeidspartnere har vært Reactor Design og Radius Design. Prosjektet et utviklet sammen med PEAB, COOP og Realkapital Investor.