top of page
NY TIDS LEDERSKAP

 

Etter flere tiår med rovdrift på mennesker og jordas ressurser, våkner stadig flere opp til en økt bevissthet.  

 

Når det gjelder mennesket, henger bærekraftsarbeidet etter. Mitt utgangspunkt er at alt starter med menneskene, som samskapere for helhetlige løsninger som tar vare på mennesker, samfunn og jorda.

Verden trenger ledere som viser vei inn i en ny tid
Har du drømmer og ambisjoner om å endre verden må du starte med deg selv, ditt indre ecosystem og internt i kulturen.
Jeg inviterer deg som er åpen og klar for å skape fremtiden.

 

I ny tids lederskap er drivkraften hjertestyrt. Trygghet, trivsel, samarbeid, mening og glede er sentrale verdier. Den enkeltes bevissthet vil prege valg og beslutninger i hele verdikjeden.

Min ambisjon er å inspirere deg til å gjøre en forskjell gjennom deg selv og ditt lederskap.

Jeg tilbyr samtaler med ledere, workshops for ledergrupper/team og fordypningskurs.

blader

From doing less harm -  to doing more good

​​

Navigating in todays complex landscapes

needs a total new perspektive in leaderships skills

Davos 2024: "The future of sustainable business is regenereation"

bottom of page