top of page

LETS BRING IT
 

DOWN
TO EARTH

NY TIDS LEDERSKAP

Transformasjon gjennom økt bevissthet, kreativitet og sunn vekst i samspill med naturen

transformasjonsprosessen starter med DEG

Jeg har mange års erfaring fra transformasjonsprosesser hvor jeg har ledet tverrfaglige team fra visjon til materialisering.

Jeg har 15 års bakgrunn som eiendomsutvikler, og før dette 16 års erfaring innen strategisk rådgivning, coaching, organisasjon- og lederutviklling.

Mitt fokus er alltid et helhetsperspektiv som ivaretar mennesket, samfunnet og naturen. Jeg fasiliterer visjoner inn i en ny tid, og bistår med å iverksette dem i lederskapet og forretningskulturen.

Vi er alle på vei et sted. La oss skape en fremtid med mening og glede -  i kjærlighet.

image1.jpeg
Om Anne Lise
bottom of page