top of page
Linkedin.png

 

Retreat 4.-6. september🌿

Hvordan navigere i en verden som blir mer uforutsigbar og kompleks med stadig flere krav fra utsiden? Det er utfordrende å være kreativ og løsningsorientert for bærekraftig omstilling med effektivitetskrav som spiser opp kvaliteten til det vi skal levere. Mange jeg snakker med  har en følelse av at de står i spagaten, blir overveldet, og har ikke overskudd til endring. De  virksomheter som vil være relevante også for fremtiden jobber med både indre og ytre bærekraft.

Hvordan kan du som leder ta vare på både organisasjonen og deg selv? Skape en regenerende virksomhet og kultur med en helhetlig tilnærming som bygge opp fremfor å bryte ned, som legger tilrette for samskapelse og innovasjon i alle ledd.

 

Du kan starte med deg selv, om du er leder eller ser behov for å ta lederskap i ditt liv og virke. Med økt bevissthet, tilstedeværelse og smittende energi kan du bli en inspirerende veiviser og autentisk medskaper. Skape en for en kultur som åpner opp for nye innsikter og forenkler prosessene for å ta sunne og jordnære valg. Du kan ta lederskap i å bygge en lærings- og utviklingsarena for å gjenvinne balansen  både for den enkelte, organisasjonen, samfunnet, naturen og fremtiden.

 

Det krever mot å ta nye veivalg, samtidig som en ny generasjon stiller høyere krav til visjonær ledelse og integrerte verdier i hele verdikjeden.

Bli med på en 2,5 dagers introduksjonsretreat sammen med andre ledere som ønsker å finne en ny plattform for å ta veivalg. 

 

  • Du vil dra hjem med en helhetlig forståelse av regenerativ ledelse og hvordan du kan iverksette det i hverdagen som leder

  • Et trygt nettverk av ledere som kan støtte deg

  • Ønsker du å bygge en god kultur – se deg selv i speilet. Retreaten vil inneholde en personlig prosess som ser deg selv på nytt, slik at du har handlingsrom til å være en endringsagent for din bedrift og for deg selv.

  • I vakre omgivelser på Lonin, vil du få tid til selvrefleksjon og ro til å ta inn både metoder, innsikter og starte din egen prosess.

 

Tid og sted:

Dato: 4-6 september 2024

Sted: Lonin i Hovin, Telemark  Et småbruk fra slutten av 1700 tallet som ligger idyllisk til omgitt av vakker natur, og er en perfekt ramme hvor vi også vil bruke uterommet og naturen.

Du vil være i en eksklusiv gruppe sammen med 6 andre.

Investering: kr.12.500,- inkl. overnatting og mat, her får du et eget rom inne i hovedhuset, i stabburet, bryggerhuset eller i drivhuset. Måltidene forberedes stort sett av meg, med noe felles prepping.

Early Bird kr 9.500,- om du melder deg på før 1. juli 2024. For deltakere som må betale privat/start-up/enkeltmannsforetak, kan be om Early Bird pris

For hvem: Denne retreaten er rettet  mot kvinner som ønske å se på lederskap i et holistisk perspektiv.  Dette er ikke et nytt moteord eller nye krav – det er en kraftfull tilnærming som gir deg en mulighet til å fornye dine innsikter i hvordan navigere og bli mer rustet for en bærekraftig omstilling.

 

Om Anne-Lise

Anne-Lise bringer inn nye innsikter  – særlig rundt utfordringene på hvor bærekraftsarbeidet butter og hvordan navigere inn i neste tiår.

 

Med bred erfaring som leder i eiendomsbransjen, som konsept-, steds- kultur-, møteplassutvikler, samt strategisk ledelsesutvikler, og coach tilbyr Anne-Lise nye perspektiver på hvordan vi kan ta et kvantesprang i omstillingen gjennom å omfavne en holistisk tilnærming. Hun har ledet tverrfaglige prosjekter og utviklet praktiske metoder for å omsette visjoner til virkelighet.

Metoder

Programmet vil være godt balansert mellom veiledning, dialoger og tid i naturen for refleksjon. De ulike temaene vil bli berørt både mentalt, emosjonelt, intuitivt og fysisk for best mulig integrering og økt bevissthet. Du vil få erfaring med enkle teknikker for å være mer tilstede, mer innovativ og nyskapende, en kickstart på hva du kan gjøre ditt eget og virksomhetens økosystem, hva som stopper deg - motet til å endre.

For påmelding og mer informasjon, send mail eller ring

 

Fordypningprogram
Anker 1

"Regenerative ledere fremmer nye måter å løse våre nåværende utfordringer

og har motet til å gå veien der tidligere lederskapsrammeverk ikke har klart å ta oss så langt"

Laura Storm

bottom of page