top of page

LETS BRING IT
 

DOWN
TO EARTH

NY TIDS LEDERSKAP
HELHETLIG KONSEPTUTVIKLING

Sosial, miljø og økonomisk bærekraft

 

Alt starter med ett spørsmål

HVA bryr vi  oss om?

Bli med på  en reise der du/dere kan være pioneer

Jeg hjelper ledergrupper, team og enkeltpersoner med å fasilitere fremtidsdrømmen og å  skape innhold som gir mening  i en verden i hurtig  endring.

Er det fremtidens bo- og arbeidsplass, nye tjenester, butikk eller spisesteder så handler

Sammen gjør vi drømmen om til virkelighet ved å integrere det i kulturen, adferd og kommunikasjon gjennom fasilitering i  din bedrift . Du kan også bli med i lederprogrammet Ny tids Lederskap.

Jeg har bred bransjeerfaring innen retail- og næringseiendom og stedsutvikling, samt mange års erfaring som konsulent , coach og lederutvikler.

Anne-Lise Øien

Prosessleder, fasilitator og mentor

image1.jpeg

FRA VISJON TIL VIRKELIGHET

Blomst_netto.png

VISJON
Støtter visjonen din miljøet, naturen..

Hva drømmer dere om å skape?

VERDIER

Hvilke verdier har dere og gjenspeiles de i verdikjeden, kulturen, kommunikasjon og adferd?

MATERIALISERING
Har dere implementert visjonen og verdiene i hele verdikjeden?

Synliggjøres det i kundereisen

walk the talk

FORRETNINGSMODELL

Støtter forretningsmodellen bærekraftsmålene og tar dere høyde for

Sirkulær økonomi? hvordan er dere organisert?

KULTUR

Hvilken arbeidskultur og
ledelseskultur ønsker dere å

skape?

INNOVASJON

Er dere i stand til å la de gode ideene
få blomstre - aller mest prøves ut

uten å forvente noe resultat?
 

VISJON

VERDIER

MATERIALISERING

MODELL

KULTUR

INNOVASJON

Referanser og pågående prosjekter -  Stedsutvikling

Tøyentorg.png

Tøyen Torg

rjukan-980x660.jpg

Rjukan

ATP.png

Andøy Teknologipark

bottom of page