top of page

sustainability
 

you
are the
shift 

INNOVASJON OG SUNN VEKST

inspirasjon til en bærekraftig fremtid
gjennom bevissthet, helhetlig perspektiv, kreativitet,
varmt hjerte og mot til å handle

Jeg har mange års erfaring fra transformasjonsprosesser hvor jeg har ledet tverrfaglige team fra visjon til materialisering.

Jeg har 15 års bakgrunn som eiendomsutvikler, og før dette 16 års erfaring innen strategisk rådgivning, coaching, organisasjon- og lederutviklling.

Mitt fokus er alltid et helhetsperspektiv som ivaretar mennesket, samfunnet og naturen. Jeg fasiliterer visjoner inn i en ny tid, og bistår med å iverksette dem i lederskapet og forretningskulturen.

Vi er alle på vei et sted. La oss skape en fremtid med mening og glede -  i kjærlighet.

image1.jpeg
Om Anne Lise
FIGUR.png

FORMÅL
Støtter formålet deg selv,  miljøet, mennesker, samfunn, og naturen?

INNOVASJON

Gis det tilstrekkelig rom for innovasjon, rom og tid til å teste ut og feile?
 

VERDIER

Hvilke verdier har dere?

Gjenspeiles disse i ditt  lederskap, kultur, kommunikasjon og handling?

KULTUR

Hvilken arbeidskultur og
ledelseskultur ønsker dere å

skape?

Hvordan synliggjøres dette?

LEDERSKAP OG REALISERING

Støtter forretningsmodellen bærekraftsmålene?

Tar dere høyde for

Sirkulær økonomi?

Støtter organiseringen formålet?


Har dere implementert visjonen og verdiene i hele verdikjeden?

metode

Metoden er en sirkulær arbeidsmodell, med mennesker og natur i balanse, som et sentralt element i den nye måten å jobbe, bo og leve på.

Modellen kan brukes på enkeltindivider, ledere, team, virksomheter eller samfunn.

En transformasjonsprosess som er i tråd med bærekraftsmålene, både klima/miljø, økonomisk  og sosialt krever at vi må tenke helt nytt. 


Alt starter med et formål (purpose) og verdier (values).

De aller fleste virksomheter eller steder har et bra formål og verdier. Hva betyr de egentlig? Hvordan tas de ut i praksis? Hva betyr det for den enkelte?

 

Vi er i et paradigmeskifte - og om vi vil eller ikke så blir vi tvunget til endring. Skal vi skape den sammen? Eller skal vi vente å se hva som skjer? Det er opp til oss og er et valg.

Jeg inviterer til å utfordre, inspirere og begeistre til et skritt på veien.

bottom of page