top of page

Metoden er en sirkulær arbeidsmodell, med mennesker og natur i balanse, som et sentralt element i den nye måten å jobbe, bo og leve på.

Modellen kan brukes på enkeltindivider, ledere, team, virksomheter eller samfunn.

En transformasjonsprosess som er i tråd med bærekraftsmålene, både klima/miljø, økonomisk  og sosialt krever at vi må tenke helt nytt. 


Alt starter med et formål (purpose) og verdier (values).

De aller fleste virksomheter eller steder har et bra formål og verdier. Hva betyr de egentlig? Hvordan tas de ut i praksis? Hva betyr det for den enkelte?

 

Vi er i et paradigmeskifte - og om vi vil eller ikke så blir vi tvunget til endring. Skal vi skape den sammen? Eller skal vi vente å se hva som skjer? Det er opp til oss og er et valg.

Jeg inviterer til å utfordre, inspirere og begeistre til et skritt på veien.

TRANSFORMASJONSMODELL

Joypower_FIGUR_.png

FORMÅL
Støtter formålet deg selv,  miljøet, mennesker, samfunn, naturen..

VERDIER

Hvilke verdier har dere?

gjenspeiles disse i lederskapet, kulturen, kommunikasjon og adferd?

KULTUR

Hvilken arbeidskultur og
ledelseskultur ønsker dere å

skape?

Hvordan  støttes den  enkelte?

INNOVASJON

Gis det tilstrekkelig rom for innvasjon, teste ut og feile? ikke bare i prosessene men også på samsarbeidsnivå.
 

FORMÅL

VERDIER

REALISERING

KULTUR

INNOVASJON

FORRETNINGSMODELL

Støtter forretningsmodellen bærekraftsmålene og tar dere høyde for

Sirkulær økonomi?

Støtter organiseringen formålet?

MATERIALISERING
Har dere implementert visjonen og verdiene i hele verdikjeden?

Synliggjøres det i ansattereisen, kundereisen og i

walk the talk

bottom of page