top of page

LETS BRING IT
 

DOWN
TO EARTH

Ny tids lederskap
For ledere som skal drive innovasjons- eller transformasjonsprosesser inn i en ny tid

Jeg har mange års erfaring fra transformasjonsprosesser hvor jeg har ledet tverrfaglige team fra visjon til materialisering.

Jeg har 15 års bakgrunn som eiendomsutvikler, og før dette 16 års erfaring innen strategisk rådgivning, organisasjon- og lederutviklling.

Mitt fokus er alltid et helhetsperspektiv som ivaretar mennesket, samfunnet og naturen. Jeg fasiliterer visjoner inn i en ny tid, og bistår med å iverksette dem i lederskapet og forretningskulturen.

Vi er alle på vei et sted. La oss skape en fremtid med mening og glede -  i kjærlighet.

image1.jpeg
Om Anne Lise
JPH_GULL.png
Logo_hvit.png
bottom of page