top of page
blader
Workshop for ledergrupper og team

Jeg bistår som inspirator og fasilitator i skiftet fra en sårbar til en sunn, sterk, regenerativ virksomhet, for de som ønsker å ta lederskap inn i en ny tid. Vi er midt inne i et pardigmeskifte med fundamentale endringer, hvordan navigerer du? og hva kan du gjøre i kraft av deg selv?

 

For å få fart og lykkes i omstillingsarbeidet, må den underliggende forretningsmodellen gi mening og være bra for de ansatte, aksjonærer og naturen.  Et skifte krever en endring i hvordan individer forholder seg til seg selv, hverandre og naturen, det krever en dyp bevissthet. Løsningen ligger nærmere enn vi tror, og kan ikke delegeres bort.

Start gjerne med en 2 timers introduksjons-workshop eller et foredrag. Denne er rettet mot ledergrupper og team som ønsker inspirasjon og miniworkshop for økt bevissthet innen bærekraftig omstilling.

Sammen kan vi legge opp en prosess for ledergruppen eller teamet om dere trenger

 

  • Hva kan dere gjøre for å skape en trygg, samskapene, åpen og inkluderende kultur for bedre samskaping?

  • Hvordan kan man forbedre og vedlikeholde de menneskelige og virksomhetens ressurser i stedet for å utnytte dem?

  • Hvordan bygge bærekraftige forretningsmodeller som er mere ressurseffektive i kraft av vårt lederskap?

Jeg retter meg mot bedrifter som ønsker å jobbe med nye visjoner med en holistisk og regenerativ tilnærming som integreres i den enkelte og i kulturen.

Ta kontakt for mer info

JPH_GULL.png
Logo_hvit.png
bottom of page