top of page
blader
Workshop

Jeg bistår i fasilitetering av nye visjoner for "People,Culture,Planet", og hvordan dette kan materialisere seg i utforming av fremtidsrettede attraktive  steds- og møteplasser.

Introduksjons-workshop for ledergrupper som ønsker inspirasjon og fasilitering for økt bevissthet, bærekraftig omstilling, med vektlegging på intern tilrettelegging for "fremtidens" ledelses og arbeidskultur.

Workshop for tverrfaglige team som er i tidligfase område- steds- eller møteplass utvikling.

 

Workshop for team som jobber med innovasjons-, transformasjons- eller omstillingsprosess, sirkulære forretningsmodeller,  nye visjoner for - "tjeneste-/kundereisen".

Ta kontakt for mer info

JPH_GULL.png
Logo_hvit.png
bottom of page