top of page

LETS BRING IT
 

DOWN
TO EARTH

Vil du være med å skape en fremtid, der vi har omtanke for hverandre og jorda?

 

Er det mulig å lede prosjekter og skape en arbeidsplass hvor vi gir mer tilbake enn vi tar ut, skape mening og leve gode liv?

 

Det er ikke mulig å lede bærekraftig om vi ikke ser oss selv og virksomhetskulturens økosystem som en del av løsningen.
 

Jeg kan bidra med å inspirere og fasilitetere prosesser fra visjon og verdier til realisering.

 

Mitt  utgangspunkt er "PEOPLE FIRST", å lede transformasjon- og omstillingsprosesser gjennom å være forandringen.

Jeg har mange års erfaring fra transformasjonsprosesser hvor jeg har ledet tverrfaglige team fra visjon til materialisering.

Jeg har 18 års bakgrunn som eiendomsutvikler, og16 års erfaring innen strategisk rådgivning, coaching, organisasjon- og lederutviklling.

Mitt fokus er alltid et helhetsperspektiv som ivaretar mennesket, samfunnet og naturen. Jeg fasiliterer visjoner inn i en ny tid, og bistår med å iverksette dem i lederskapet og forretningskulturen.

Vi er alle på vei et sted. La oss skape en fremtid med mening og glede -  i kjærlighet.

Profilbildenr 1 sv.jpeg
Om Anne Lise
metode

FORMÅL/PURPOSE
Samfunnsbidraget og det virksomheten står for må være meningsfullt og utgjøre en forskjell utover selve virksomheten

 

Støtter formålet deg selv, virksomheten, miljøet, mennesker, samfunn, og naturen?

SAMSKAPING og INNOVASJON

Tid for rom,

tilstedeværelse, åpenhet og læring, tenkning, samarbeid, tålmodighet.

Å observere, prøve/feile, evaluere
 

VERDIER

Hvilke verdier har dere?

Gjenspeiles disse i ditt  lederskap, kulturen, adferd, kommunikasjon og aktive handlinger?

LEDERSKAP OG REALISERING

Støtter forretningsmodellen bærekraftsmålene?

Implementering av sirkulær forretningsmodell

Støtter organiseringen formålet?


Har dere implementert visjonen og verdiene i hele verdikjeden? Dine leverandøres og kundens verdikjede er en del av det totale fotavtrykket

Joypower_FIGUR_.png

INNOVASJON  &

SAMSKAPING

FORMÅL/

VISJON

VERDIER

REALISERING

KULTUR

KULTUR

Søtter det interne økosystemet i arbeidskulturen og
ledelseskultur  virksomhetens bærekraftsarbeid?

Jobber dere bevisst med å  utvikle den enkelte og ivareta mangfold for at sikre en dynamisk, vital og motstandsdyktig indre økosystem

Hvordan etterleves og synliggjøres dette?

Metoden er en sirkulær arbeidsmodell, med mennesker og natur i balanse, som et sentralt element i den nye måten å jobbe, bo og leve på.

Modellen kan brukes på enkeltindivider, ledere, team, virksomheter eller samfunn.

En transformasjonsprosess som er i tråd med bærekraftsmålene, både klima/miljø, økonomisk  og sosialt krever at vi må tenke helt nytt. 


Alt starter med et formål (purpose) og verdier (values).

De aller fleste virksomheter eller steder har et bra formål og verdier. Hva betyr de egentlig? Hvordan tas de ut i praksis? Hva betyr det for den enkelte?

 

Vi er i et paradigmeskifte - og om vi vil eller ikke så blir vi tvunget til endring. Skal vi skape den sammen? Eller skal vi vente å se hva som skjer? Det er opp til oss og er et valg.

Jeg inviterer til å utfordre, inspirere og begeistre til et skritt på veien.

bottom of page