top of page
Fordypningsprogram
Ny Tids Lederskaps
 

Er du klar for å  vise vei? Få inspirasjon, vekke gleden og få motet til å skape en bærekraftig fremtid gjennom ny tids lederskap?

I programmet vil du få mulighet til å trekke deg tilbake over noen dager, kunne gå dypere i deg selv, bli bevisst dine unike egenskaper, visjon og verdier. Du vil få innsikt i hvordan du kan lede en virksomhet eller prosess fra et holistisk perspektiv. Sammen med andre ledere vil det skapes en solid bro mellom hvor vi kommer fra og hvordan navigere videre. Du vil få verktøy til hvordan lede inn i en ny tid, samtidig som du tar vare på deg selv, menneskene, samfunnet og naturen. Verktøy der du blir et aktivt bidrag i å skape en kultur og virksomhet der folk finner mening, inspirasjon og glede.

Programmet er utviklet for ledere/grupper/team som jobber med omstillings-, innovasjon- og transformasjonsprosesser. Som har behov for å reflektere dypere og få nye perspektiver på hvordan lede seg selv, sin virksomhet og sitt team i det neste tiår med suksess.

 

Sammen med andre ledere, vil du få innsikt i kraften av å være en autentisk leder, gjennom å starte transformasjonsprosessen i deg selv.

Modulene går over 6 måneder. ny gruppe fra høsten 2024. Ta kontakt for å få mer informasjon

Modul 1 | Å være endringen             

                  

Modul 2 | Å implementere endringen i kulturen

                      

Modul 3 | Å lede bærekraftige samskapings- og transformasjonsprosesser

 

Anker 1
blader

NY TIDS LEDERSKAP - REGENERATIV LEDELSE

"Vi har tvunget planetens økosystemer i kne. Samtidig er vi også selv mere stresset, deprimert og utbrente enn noensinne. De to problemer henger uløselig sammen, og vi er nødt til at lede på en grunnleggende ny måte, hvis vi vil løse dem. Tiden kaller på regenerativ ledelse"

Laura Storm og Giles Hutchins

bottom of page