Fordypningsprogram i NY TIDS LEDERSKAP

Programmet er utviklet for alle som jobber med bærekraftig transformasjon.

Gjennom programmet vil du stå sterkere i deg selv for å skape et mer helhetlig og verdibasert lederskap.

Har du ambisjoner om å endre verden må du starte med deg selv.

Programmet tar deg gjennom 3 moduler gjennom 1/2 år med oppfølging mellom samlingene.
 

Modul 1 | Å være endringen             

                  

Modul 2 | Å implementere endringen i kulturen

                      

Modul 3 | Å lede bærekraftige innovasjon- og transformasjonsprosesser

Ny gruppe starter høsten 2022 - ta kontakt for mer informasjon.

              

blader

"The future is human and nature
Transforming business - changing the world"- United Nations impact report 2015

JPH_GULL.png
Logo_hvit.png